De StichtingDe stichting heeft ten doel: 

a. Bij te dragen aan de kwaliteit van het leefmilieu in Tinallinge en het omliggende wierdengebied. 

b. Bij te dragen aan herstel, behoud en verbetering van de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van het Groningse wierdenlandschap. 

c. Bij te dragen aan herstel, behoud en verbetering van natuur, niet alleen op lokaal en regionaal niveau, maar in de meest ruime zin. 

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.